Katarzyna Andrys

Pracownia psychologiczna Lorem Lab | Psychologia Poznań

Katarzyna Andrys

Psycholog, w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego w nurcie systemowym, przygotowującego do roli terapeuty rodzinnego, par i osób indywidualnych.

Jej zainteresowania zawodowe koncentrują się wokół obszaru relacji rodzicielskich (przede wszystkim wspieranie rodziców przeżywających trudności w relacjach z dziećmi; odnajdywanie się w nowej roli rodzica), a także relacji z samym sobą i poszukiwania odpowiedzi na pytanie: kim jestem? (m.in. niskie poczucie własnej wartości, zaniżona samoocena, nadmierna krytyka związana z ciągłą potrzebą spełniania oczekiwań innych, lęk przed wyzwaniami, bezradność). Głęboko wierzy, że podstawowym warunkiem zmiany jest akceptacja. Dlatego spoglądanie na to kim naprawdę jestem, poznawanie siebie jest kluczem do rozwoju.

W ramach konsultacji rodzicielskich zaprasza rodziców:

– chcących zmienić swoją dotychczasową relację z dzieckiem
– chcących pomóc sobie uporać się ze swoją złością, lękiem, bezradnością, wstydem, poczuciem winy
– mających trudności w dbaniu o własne granice i potrzeby
– chcących zrozumieć przyczyny zachowań swojego dziecka (agresja, nadpobudliwość, stany lękowe, depresyjne, problemy w nauce, problemy w relacjach)
– chcących dowiedzieć jak mogą wspierać swoje dziecko w przeżywaniu trudnych emocji, jak mogą pomóc dziecku w regulowaniu silnych emocji, jak nauczyć dziecko samoregulacji
– chcących wspierać swoje dziecko w rozwijaniu poczucia własnej wartości
– świeżo upieczone mamy, mające trudność w odnalezieniu się w nowej roli (lęki, bezradność, poczucie winy, stany depresyjne)

A także osoby dorosłe doświadczające:

– niskiego poczucia własnej wartości
– ciągłej potrzeby spełniania oczekiwań innych osób
– lęku przed oceną
– trudności w definiowaniu własnych potrzeb i granic
– zaburzeń nastroju, depresji, lęków

Jest również trenerką Familylab Polska, fundacji szerzącej poglądy i wartości związane z rodzicielstwem znanego duńskiego pedagoga Jespera Juula, w ramach której prowadzi seminaria inspirujące dla rodziców. W swojej pracy czerpie także z wiedzy na temat metody samoregulacji Self-Reg dr Stuarta Shenkera. Oprócz psychoterapii w nurcie systemowym szczególnie bliskie jest jej podejście terapeutyczne System Wewnętrznej Rodziny (Internal Family System) stworzone przez dr Richarda Schwartza, bazujące na doświadczaniu, kontakcie z ciałem i uczuciami. Wraz z psycholożką i psychoterapeutką Martą Maciąg współtworzy projekt Dialogownia (www.dialogownia.pl), w ramach którego prowadzi warsztaty dla rodziców, grupy wsparcia, a także warsztaty dla par.

Jest w ciągłym procesie rozwoju i kształcenia, swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Skontaktuj się ze mną pod numerem telefonu +48 511 327 732 lub e-mailem: k.andrys@loremlab.pl

Katarzyna Andrys – ZnanyLekarz.pl