Aneta Pawłowska

Pracownia psychologiczna Lorem Lab | Psychologia Poznań

Aneta Pawłowska – mediator

Absolwentka Wydziału Prawa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, absolwentka Studiów Podyplomowych Trener Personalny – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Uczestnik wielu certyfikowanych Szkoleń z zakresu Technik Interpersonalnych, Zasad Komunikacji Interpersonalnej oraz Technik Aktywnego Słuchania.

Mediator Sądowy wpisany na listę stałych Mediatorów Sądowych prowadzoną przy Sądzie Okręgowym w Poznaniu.

Mediacje są często pożądanym sposobem na rozstrzygnięcie konfliktu, czy też wyjaśnienie rozbieżności i zrozumieniem istoty i przedmiotu konfliktu. Pozwalają uniknąć sporu sądowego a zawarta w toku procesu ugoda mediacyjna pozwala zaoszczędzić kosztów postępowania. W mediacji to strony podejmują autonomiczną decyzję a nie osoba trzecia – np. Sąd (Sędzia).

Przedmiot mediacji może obejmować kompleksowe ustalenia dotyczące przykładowo wszelkich spornych kwestii w ramach różnych sporów cywilnych czy rodzinnych, a np. w sprawie o rozwód ustalenie, spisanie Planu Wychowawczego Małoletniego Dziecka.

Z mojego doświadczenia wynika, że mediacje stanowią idealny moment do tego, aby móc przedstawić własny sposób widzenia sporu, podzielić się swoimi odczuciami, wyrazić własne zdanie w obecności drugiego partnera w komfortowych warunkach, nad których przebiegiem czuwa Mediator. Mediacje są spotkaniem, na którym można bez skrępowania wypowiedzieć swoje zdanie i zostać wysłuchanym przez drugą stronę, nie ponosząc żadnych negatywnych konsekwencji w ewentualnym przyszłym procesie sądowym (tajemnica mediacji). Takiego emocjonalnego komfortu brak podczas rozprawy sądowej. Rolą Mediatora jest dbałość o wzajemne bezpieczeństwo stron, poszanowanie odrębnych zdań oraz o komfortowe prowadzenie rozmów, które mają prowadzić do konstruktywnego, satysfakcjonującego obie strony rozstrzygnięcia sporu. Mediator może proponować drogę lub środki do rozwiązania sporu – natomiast do Państwo decydują w jaki sposób spór zostanie rozwiązany.

Decydując się na skorzystanie z pomocy Mediatora przed wszczęciem postępowania skraca się czas w jakim istnieje szansa rozwiązania sporu i uzyskania sądowej ugody pieczętującej ustalenia stron. W sytuacji porozumienia stron, gdy ugoda mediacyjna jest zgodna z przepisami prawa, a obie strony zaakceptowały jej warunki, sąd wyda rozstrzygnięcie kierując się wolą stron, zgodnie z warunkami spisanej przez strony ugody. Oznacza to, iż w ten sposób można skrócić postępowanie sądowe z kilku rozpraw do jednej, jak również zdecydowanie obniżyć koszty które są związane z postępowaniem sądowym.

Kontakt : +48 604 774 786

e-mailem pawlowskaaneta72@gmail.com