Julia Łońska-Vargiu

Pracownia psychologiczna Lorem Lab | Psychologia Poznań

Psycholog, psychoterapeuta.

Ukończyła psychologię na Wydziale Nauk Społecznych im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Specjalizuje się w psychoterapii indywidualnej (dzieci, młodzieży i dorosłych), konsultacjach dla rodzin (mentoring rodzicielski) oraz pracy warsztatowej. Aktualnie jest w trakcie certyfikacji terapeutycznej. Jest członkinią  Polskiego Towarzystwa Analizy Transakcyjnej. Pracuje w nurcie analizy transakcyjnej oraz podejściu systemowym. Absolwentka Studiów Podyplomowych z Arteterapii (Uniwersytet Medyczny w Poznaniu). Ma wieloletnie doświadczenie w pracy indywidualnej i grupowej z dziećmi i młodzieżą oraz rodzicami. Od ponad 10 lat pracuje jako psycholog szkolny z nastolatkami. Zajmuje się także diagnozą oraz wsparciem dzieci w wieku przedszkolnym. Posiada doświadczenie w prowadzeniu grup socjoterapeutycznych oraz pracy zespołowej przy wsparciu rodzin w sytuacjach kryzysowych, prowadzeniu warsztatów rozwojowych oraz psychoedukacyjnych.

Pracę wykonuje pod stałą superwizją zgodnie z zasadami Kodeksu Etycznego-Zawodowego Psychologa.

Prowadzi konsultacje, poradnictwo psychologiczne, psychoterapię oraz warsztaty.

Oferta jest skierowana do dzieci i młodzieży, rodziców oraz osób dorosłych.

1. Oferta skierowana do DZIECI I MŁODZIEŻY:

·                     diagnozowanie trudności rozwojowych i szkolnych

·                     wsparcie w sytuacjach trudnych i kryzysowych (trudności szkolne, kontakty z rówieśnikami, problemy emocjonalne, rozwód rodziców)

·                     pomoc w radzeniu sobie ze stresem

·                     praca nad samooceną, relacjami społecznymi oraz konfliktami w relacjach z bliskimi

2. Oferta skierowana do RODZICÓW:

·                     poradnictwo psychologiczne rozwijające kompetencje wychowawcze rodziców

·                     mentoring rodziców

·                     wsparcie w sytuacjach kryzysowych

3. Oferta skierowana do OSÓB DOROSŁYCH:

·                     wsparcie w kryzysie

·                     praca nad poprawą relacji z bliskimi

·                     pomoc w budowaniu poczucia własnej wartości

·                     rozwiązywanie różnych problemów psychicznych (w tym trudności z podejmowaniem decyzji, problemów o charakterze emocjonalnym, samotności, poczucia pustki)

·                     wspieranie rozwoju i poprawy jakości życia

 Pracuje również w języku rosyjskim.