Zespół

Pracownia psychologiczna Lorem Lab | Psychologia Poznań

Anna Schmidt-Piątek


– terapia indywidualna osób dorosłych i młodzieży: znajdujących się w sytuacji przejściowej lub kryzysowej, z trudnością w ruszeniu naprzód, z problemami emocjonalnymi, z lękami, problemami zdrowotnymi nieuzasadnionymi przez lekarzy, trudnościami w znalezieniu się w nowej sytuacji życiowej, mających trudności w relacjach, zmagających się z nadmiarem stresu w życiu prywatnym i zawodowym
– terapia par: praca z parami w trudnych momentach na każdym etapie związku
– mediacje rodzinne i praca z rodziną: pomoc w trudnościach z komunikowaniem się, w wypracowaniu optymalnego rozwiązania kwestii spornej, wypracowanie lepszej relacji z bliskimi, dla tych którzy zmagają się z brakiem zrozumienia ze strony bliskich czy samotnością
– theraphy in english: for foreigners who need psychological support, are in life crisis, have emotional problems or have difficulties with new reality and culture.

Czytaj więcej…
Kontakt bezpośredni: +48 606 188 141

Anna Schmidt-Piątek – ZnanyLekarz.pl

Adrianna Kalecińska


psychoterapia indywidualna osób dorosłych: dla osób doświadczających kryzysu, żałoby, cierpień z powodu zaburzeń nastroju, depresji, zaburzeń odżywiania, zbyt nasilonego lęku, stresu, cierpiących z powodu bólów niewiadomego pochodzenia, doświadczających trudności w relacjach z innymi, posiadających problemy ze snem.
poradnictwo psychoonkologiczne: dla osób chorych lub bliskich osoby chorującej, na każdym etapie choroby
interwencja kryzysowa: dla osób które potrzebują szybkiej doraźnej pomocy

Czytaj więcej…
Kontakt bezpośredni: +48 509 027 083

Adrianna Kalecińska – ZnanyLekarz.pl

Dżesika Martyniuk


Terapia dzieci i młodzieży: pomagam w takich trudnościach jak agresja, zaniżona samoocena, zaburzenia lękowe, zaburzenia nastroju, trudności w relacjach społecznych czy ADHD
Konsultacje dla rodziców: pomagam w każdym problemie, który może mieć wpływ na rozwój dziecka/ nastolatka, oferuję wsparcie w sytuacjach kryzysowych, związanych np. z rozwodem, stratą
Terapia młodych dorosłych: pomagam lepiej rozumieć siebie, oferuję pomoc w przypadku zaburzeń lękowych, nastroju, trudności w relacjach z innymi czy zaniżonej samooceny

Czytaj więcej…
Kontakt bezpośredni: +48 501 410 253

Dżesika Martyniuk – ZnanyLekarz.pl

Sylwia Krzemińska


–  psychoterapia indywidualna osób dorosłych oraz młodzieży znajdująca zastosowanie w leczeniu zaburzeń lękowych, depresyjnych, psychosomatycznych oraz w problemach dotyczących braku kontroli emocji, niepowodzeń w nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji intymnych, konfliktów w związkach, braku stabilności w relacjach interpersonalnych, niepowodzeń w pracy zawodowej, poczucia niskiej wartości, nieadekwatności, pustki i samotności.
interwencja kryzysowa, w której pomoc psychologiczna udzielana jest w sytuacji kryzysu i silnego stresu, spowodowanego najczęściej zmianą życiową, osobistym przełomem lub przykrym zdarzeniem losowym.

Czytaj więcej…
Kontakt bezpośredni: +48 607 184 921

Małgorzata Suracka-Bidermann


– terapia osób dorosłych: borykających się z trudnymi sytuacjami, odnajdowanie istoty zgłaszanego problemu w oparciu o kontekst sytuacyjny oraz doświadczenia osoby, odnajdowanie dysfunkcyjnych schematów i przekonań, pomoc przy wprowadzaniu zmian w życiu
– terapia młodzieży i młodych dorosłych: rozpoznaniu specyfiki trudności przejawianych przez dziecko/nastolatka, towarzyszenie w rozumieniu swojej sytuacji i przeżywaniu emocji, pomoc w znajdowaniu konstruktywnych rozwiązań, poszukiwanie wartości, wspierania w trudnościach szkolnych i rodzinnych,
poradnictwo i terapia seksuologiczna: diagnoza, edukacja z zakresu seksualności człowieka, odkrywanie mechanizmów dysfunkcji seksualnych, planowanie odpowiednich interwencji terapeutycznych.

Czytaj więcej…
Kontakt bezpośredni: +48 533 091 444

Monika Domska-Brzozowska


– terapia dzieci i młodzieży: z trudnościami emocjonalnymi, adaptacyjnymi, zaburzeniami odżywiania oraz diagnozowanie w kierunku ADHD i zaburzeń zachowania
– terapia rodzin: poradnictwo dla rodziców, praca z parami, mediacje rodzinne
– terapia osób dorosłych: wspieranie w trudnościach, interwencja kryzysowa

Czytaj więcej…
Kontakt bezpośredni: +48 603 112 248

Iwona Remiszewska


– Psycholog i psychoterapeuta w ujęciu Gestalt.
Terapia osób dorosyłych z zmagających się z trudnościami emocjonalnymi (lęk, niepokój, depresja), poczuciem niskiej wartości, znajdujących się pod wpływem chronicznego stresu oraz napięcia, którzy znaleźli się w sytuacji kryzysowej
– Terapia dla osób, których objawy somatyczne nie dają potwierdzenia w diagnozie medycznej


Czytaj więcej…
Kontakt bezpośredni: +48 698 756 073

Alicja Leda


–  Terapia osób dorosłych oraz młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem obszaru regulacji emocji poprzez zastosowanie metody Somatic Experiencing
Terapia uzależnień od substancji oraz behawioralnych
w oparciu o podejście Internal Family System (System Wewnętrznej Rodziny)

I also work with English-speaking clients.
I help people perceive and experience themselves with greater interest and compassion.


Czytaj więcej…
Kontakt bezpośredni: +48 781 009 889

Magda Przystałowska


Psycholog i Life Coach
Towarzyszę i udzielam profesjonalnego wsparcia osobom, które chcą się rozwijać, poprawiać relacje i planują zmianę w życiu.
Wartości
, którymi się kieruję to:
Relacja
– to podstawa pracy,
Wrażliwość i empatia
– słucham nie oceniając, daję przestrzeń do otwartości,
Bezpieczeństwo i zaufanie
– poufność spotkań to mój priorytet gwarantowany kodeksem etycznym psychologa,
Wsparcie nad motywowanie
– uważam, że mniejsze, ale trwalsze zmiany są skuteczniejsze,
Profesjonalizm
– ciągle dbam o podnoszenie swoich kompetencji.


Czytaj więcej…
Kontakt bezpośredni: +48 668 031 091

Magdalena Piotrowska-Gotowała


Psycholog i psychoterapeuta psychodynamiczny.
– psychoterapia indywidualna osób dorosłych – zaburzenia osobowości, trudności napotykane w życiu przez dorosłe dzieci niedojrzałych emocjonalnie rodziców, trudności napotkane w życiu przez kobiety będące w toksycznych związkach, trudności w utrzymaniu stabilnych i satysfakcjonujących relacji z innymi, brak satysfakcji z życia, niskie poczucie własnej wartości, osobiste kryzysy, zaburzenia depresyjne i innych zaburzenia nastroju, dolegliwości psychosomatyczne (np. bóle w klatce piersiowej, migreny, bóle żołądka), inne zaburzenia lub objawy o podłożu nerwicowym (natrętne myśli, kompulsje, objawy hipochondryczne).
konsultacja psychologiczna studenci – porady i konsultacje skierowane są dla studentów doświadczających: trudności związanych z funkcjonowaniem w środowisku akademickim, stresu, napięcia emocjonalnego, poczucia wykluczenia społecznego.
interwencja kryzysowa – dla osób znajdujących się w kryzysie, które potrzebują szybkiej doraźnej pomocy


Czytaj więcej…
Kontakt bezpośredni: +48 573 016 312

Wojciech Gorzelanny


Psychoterapeuta w szkoleniu Gestalt. Szkolił się również w nurcie psychodynamicznym i systemowym.
– Coach i trener – certyfikat Associate Certified Coach zgodnie ze standardami International Coach Federation.
Prowadzi terapię, warsztaty i szkolenia, w szczególności z zakresu zarządzania relacjami, emocjami, komunikacją i motywacją.Czytaj więcej…
Kontakt bezpośredni: +48 886 730 515

Dr Sonia Dzierzynska-Breś


– terapia indywidualna osób dorosłych i młodzieży, wsparcie osób dorosłych i młodzieży, zmagających się z trudną lub kryzysową sytuacją, potrzebujących lub szukających zmiany w sytuacji rodzinnej lub zawodowej.
– Terapia par i terapia rodzin, towarzyszenie parom i rodzinom zmagającym się z trudnymi sytuacjami, które przyczyniły się do wystąpienia kryzysu (np. konflikt rodzinny, rozwód, pojawienie się nowego członka rodziny, problemy wychowawcze, zmiana warunków życiowych itp.).
– coaching indywidualny i rodzicielski, wsparcie rodziców, którzy chcą rozwijać kompetencje wychowawcze oraz pomoc osobom indywidualnym, które chcą się rozwijać zarówno w sferze prywatnej, jak i zawodowej.Czytaj więcej…
Kontakt bezpośredni: +48 605 355 213

Anna Olejniczakterapia indywidualna osób dorosłych: z zaburzeniami osobowości, szukających odpowiedzi na pytania na temat  samotności, pustki, izolacji społecznej;
interwencja kryzysowa: w przypadku nagłych niespodziewanych traumatycznych sytuacji;
terapia grupowa dla osób dorosłych: dla ludzi szukających poczucia bezpieczeństwa, przynależności do określonego kręgu osób oraz akceptacji czy ponownego włączenie się do życia społecznego.

Czytaj więcej…
Kontakt bezpośredni: +48 607 772 961