Zespół

Pracownia psychologiczna Lorem Lab | Psychologia Poznań

Anna Schmidt-Piątek


– terapia indywidualna osób dorosłych: znajdujących się w sytuacji przejściowej lub kryzysowej, z trudnością w ruszeniu naprzód, z problemami emocjonalnymi, z lękami, problemami zdrowotnymi nieuzasadnionymi przez lekarzy, trudnościami w znalezieniu się w nowej sytuacji życiowej, zmagających się z nadmiarem stresu w życiu prywatnym i zawodowym
– mediacje rodzinne, terapia par: praca z parami w trudnych momentach na każdym etapie związku
– praca z rodziną w tym, terapia dzieci i młodzieży: pomoc w trudnościach szkolnych, problemach z własnym wizerunkiem, stresem, relacją z innymi czy komunikowaniem się z rodziną oraz praca z seniorami zmagającymi się z problemami zdrowotnymi, brakiem zrozumienia ze strony bliskich czy samotnością.

Czytaj więcej…

Marta Maciąg


– poradnictwo i konsultacje dla par: towarzyszenie w trudnościach w relacji (na każdym etapie jej trwania), praca z parami niezdecydowanymi co do przyszłości związku (tzw. Rozważania na Rozstaju)
– konsultacje indywidualne dla osób dorosłych: wsparcie osób z trudnościami w relacjach z innymi (m.in. samotnością, emocjonalnymi konsekwencjami zakończenia relacji, bezdzietnością, ambiwalencją co do relacji, komunikacją w związku itp.), w pogłębianiu zrozumienia siebie oraz towarzyszenie w odreagowaniu i przeżywaniu kryzysów na różnych etapach życia
– konsultacje dla rodziców: wspieranie w odnajdywaniu się w rodzicielstwie, rozumieniu i regulowaniu stresu w rodzinie, samotnością w roli rodzicielskiej, trudności w powrocie do życia zawodowego, wspieranie w poszukiwaniu wartości w doświadczeniu rodzica.

Czytaj więcej…

Marta Giergielewicz


– terapia młodzieży i młodych dorosłych: wspieranie nastolatków w znalezieniu odpowiednich dla nich wartości i celów; towarzyszenie w trudnościach rodzinnych i osobistych, związanych z edukacją i odnajdywaniem drogi zawodowej, pomoc w rozumieniu i przeżywaniu trudnych emocji, nauka konstruktywnych odpowiedzi na stres;
– terapia osób dorosłych: borykających się z trudnymi emocjami, zatrzymaniem w danym momencie życia, trudnościami w pogodzeniu się z sytuacją, w której się znaleźli, odreagowaniem sytuacji kryzysowej, chcących rozeznać się w swoich potrzebach, będących w sytuacji podejmowania życiowych decyzji;
– konsultacje dla osób z problemami zdrowotnymi nieuzasadnionymi przez lekarzy: towarzyszenie w rozumieniu swojej sytuacji, znajdowaniu konstruktywnych dla siebie reakcji na stres i regulowaniu emocji.

Czytaj więcej…

Katarzyna Andrys


– konsultacje dla rodziców i terapia rodzinna: towarzyszenie rodzinom w rozwiązywaniu problemów na różnych etapach życia, odnajdywanie się dorosłych w rodzicielstwie, wsparcie samotnych rodziców, towarzyszenie rodzicom w znajdowaniu rozwiązań związanych z wymaganiami przedszkolnymi i szkolnymi;
– konsultacje dla rodziców (i) dzieci w wieku 0-3 lata i wieku przedszkolnego: m.in. trudności w odnalezieniu się w roli rodzica, kłopoty z tzw. trudnymi emocjami, konfliktami rodzeństwa, trudności w adaptacji do żłobka lub przedszkola;
– konsultacje dla mam: towarzyszenie i zapobieganie depresji poporodowej, radzenie sobie ze stresem związanym z macierzyństwem, samotnością w roli rodzicielskiej, trudności w powrocie do życia zawodowego, wspieranie w poszukiwaniu wartości w doświadczeniu rodzica.

Czytaj więcej…

Anna Olejniczakterapia indywidualna osób dorosłych: z zaburzeniami osobowości, szukających odpowiedzi na pytania na temat  samotności, pustki, izolacji społecznej;
interwencja kryzysowa: w przypadku nagłych niespodziewanych traumatycznych sytuacji;
terapia grupowa dla osób dorosłych: dla ludzi szukających poczucia bezpieczeństwa, przynależności do określonego kręgu osób oraz akceptacji czy ponownego włączenie się do życia społecznego.

Czytaj więcej…