Wojciech Gorzelanny

Pracownia psychologiczna Lorem Lab | Psychologia Poznań

WOJCIECH GORZELANNY

Jest psychoterapeutą w szkoleniu Gestalt, coachem i trenerem. Ma też za sobą szkolenia w nurcie psychodynamicznym i systemowym.
Certyfikat Associate Certified Coach zdobył zgodnie ze standardami International Coach Federation.

  • Prowadzi terapię, warsztaty i szkolenia, w szczególności z zakresu zarządzania relacjami, emocjami, komunikacją i motywacją.

W pracy z dziećmi i młodzieżą udziela wsparcia w sytuacjach kryzysowych, rozwojowych i edukacyjnych. Pracuje m.in. nad zarządzaniem emocjami, stresem, komunikacją, samotnością i poczuciem własnej wartości. Rodzicom pomaga konsultacyjnie, psychoedukacyjnie, wspiera zrozumienie dynamiki procesów w trudnych sytuacjach wychowawczych. Z osobami dorosłymi pracuje m.in. nad budowaniem poczucia własnej wartości, satysfakcjonujących relacji, czy radzeniu sobie z lękiem. Rozwojowo wspiera osoby na stanowiskach kierowniczych w tematach związanych z zarządzaniem zespołem. Koncentruje się na rozwoju inteligencji emocjonalnej, pracy na zasobach, zajmuje się pracą z przekonaniami i rozwiązywaniem konfliktów.

Najważniejsze szkolenia:
– Wielkopolska Szkoła Psychoterapii Gestalt – w trakcie szkolenia
– Krakowskie Centrum Psychodynamiczne – Trening Interpersonalny
– Recall Healing Gilberta Renaud – Specjalistyczne Szkolenie z Zakresu Psychobiologii
– Zaawansowany program rozwojowy Profesjonalny Coach w Warszawie organizowany przez Pracownię Coachingu NOVO
– Studium Zawodowe Trenera Zmiany organizowane przez Pracownię Coachingu NOVO
– Szkoła Coachingu Zespołowego i Grupowego w Warszawie organizowana przez Pracownię Coachingu NOVO
– Studium Zawodowe Coacha Biznesu w Warszawie organizowana przez Pracownię Coachingu NOVO
– Kurs trenerski w Szkole Trenerów SIEĆ (nurt systemowy) – Wrocławskiej Pracowni Psychoedukacji i Terapii PLUS Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
– Szkolenie na mediatora organizowane przez Ośrodek Mediacji przy Terenowym Komitecie Ochrony Praw Dziecka w Poznaniu
– Kurs Trenerski Technik Naturalnego Uczenia się i Rozwoju Osobistego – Akademia Nauki w Poznaniu
– Kurs NON VIOLENCE COMMUNICATION organizowany przez Akademię Nauki w Poznaniu, prowadzony przez Yorama Mosenzona
– Kurs kwalifikacyjny z zakresu terapii pedagogicznej organizowany przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – Pedagogika Ogólna

PASJE:
Odprężenie znajduję w treningach fitness. Doceniam korzyści morsowania.
Ogromnym skarbem jest dla mnie codzienna medytacja.

Aby umówić wizytę możesz się skontaktować bezpośrednio pod numerem +48 886 730 515 lub e-mail: info@gorzelanny.eu

www.gorzelanny.eu

Zobacz także: www.kursyhogo.eu oraz www.hogosystem.eu