Małgorzata Suracka-Bidermann

Pracownia psychologiczna Lorem Lab | Psychologia Poznań

Małgorzata Suracka-Bidermann

Jest psychologiem, a także dyplomowanym seksuologiem oraz psychoterapeutą w procesie certyfikacji. Ukończyła studia psychologiczne na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jest też absolwentką podyplomowych studiów Seksuologii Klinicznej na UAM w Poznaniu, a aktualnie odbywa szkolenie psychoterapeutyczne w Profesjonalnej Szkole Psychoterapii przy Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in w Pracowni Psychologiczno-Seksuologicznej, Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka”, Hospicjum Palium w Poznaniu, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, pracując na stanowisku psychologa w Szkole Podstawowej oraz nauczyciela akademickiego, prowadząc zajęcia ćwiczeniowe ze studentami Psychologii. Małgorzata stale podnosi swoje kompetencje uczestnicząc w w licznych szkoleniach oraz konferencjach. Pracuje pod stała superwizją.

Małgorzata o swojej pracy:

 „Praca którą wykonuję daje mi niezwykłą możliwość stworzenia warunków, do pełnego doświadczania siebie przez pacjenta, poszerzenia jego własnej świadomości o sobie. Pomagam pacjentowi w zainteresowaniu się sobą samym, odkrywaniu siebie, poznawaniu swoich potrzeb i pragnień. Prowadzę psychoterapię w nurcie integracyjnym, co daje mi szeroką perspektywę rozumienia problemu drugiej osoby, tego, co doświadcza i przeżywa. Pracuję z osobami dorosłymi, młodzieżą oraz dziećmi w wieku szkolnym. Poza psychoterapią, udzielam również wsparcia w kryzysie, konsultacji psychologicznych i seksuologicznych. Jestem także nauczycielem akademickim.”

Kursy i szkolenia z zakresu terapii dzieci i młodzieży:

 „Dopalacze i narkotyki – diagnoza problemów i formy działania” – MONAR w Poznaniu „Radzenie sobie ze stresem” – Edumach Specjalistyczne Centrum Edukacji “Terapia zabawą” – Pracownia Edumach Specjalistyczne Centrum Edukacji „Techniki pracy ze złością i agresją dziecięcą” – Pracownia Bliżej Terapii ”Techniki relaksacji i trening uważności poprzez zabawę w terapii dzieci i młodzieży” – Pracownia Bliżej Terapii “Różne oblicza depresji w szkole – uczeń drażliwy, smutny czy leniwy ? “ – Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej Dzieci, Młodzieży i Rodzin „Warsztaty z zakresu bezpiecznego korzystania z cyberprzestrzeni oraz reagowania na zagrożenia – Cybernauci ” – Fundacja Nowoczesna Polska studia podyplomowe Przygotowanie Pedgogiczne na WSB w Poznaniu

Kursy i szkolenia z zakresu psychoterapii osób dorosłych oraz seksuologii:

„Noviolent Communication – Porozumienie bez przemocy” – NVC Solutions „Zaburzenia emocjonalne w okresie okołoporodowym” – Instytut Psychologii i Psychoterapii Proaktywnej proPORT „Jak aktywizować Dziecko Naturalne w pracy z grupą” – Pracownia Psychologiczna Spotkanie „Neurodydaktyka” – School of European Education Pecunias Joanna Wieczorek Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Przemoc seksualna – perspektywa ofiar i sprawców”- UAM Poznań Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa “Norma i patologia rozwoju seksualnego” – UAM Poznań III Krajowa Konferencja Psychologii Klinicznej – UAM Poznań „Warsztaty Psychoonkologiczne – Podstawy Terapii Simontonowskiej”- Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu Certyfikat Moderatora Design Thinking – Instytut Design Thinking Poznań Certyfikat Trenera Online – Virtus Centrum Wparcia Aktywności i Rozwoju

Skontaktuj się ze mną pod numerem telefonu +48 533 091 444, e-mailem: msuracka.bidermannloremlab@gmail.com

Zobacz także Małgorzatę na portalu znanylekarz.pl