Zespół

Pracownia psychologiczna Lorem Lab | Psychologia Poznań

Anna Schmidt-Piątek


– terapia indywidualna osób dorosłych i młodzieży: znajdujących się w sytuacji przejściowej lub kryzysowej, z trudnością w ruszeniu naprzód, z problemami emocjonalnymi, z lękami, problemami zdrowotnymi nieuzasadnionymi przez lekarzy, trudnościami w znalezieniu się w nowej sytuacji życiowej, mających trudności w relacjach, zmagających się z nadmiarem stresu w życiu prywatnym i zawodowym
– terapia par: praca z parami w trudnych momentach na każdym etapie związku
– mediacje rodzinne i praca z rodziną: pomoc w trudnościach z komunikowaniem się, w wypracowaniu optymalnego rozwiązania kwestii spornej, wypracowanie lepszej relacji z bliskimi, dla tych którzy zmagają się z brakiem zrozumienia ze strony bliskich czy samotnością
– theraphy in english: for foreigners who need psychological support, are in life crisis, have emotional problems or have difficulties with new reality and culture.

Czytaj więcej…
Kontakt bezpośredni: +48 606 188 141

Anna Schmidt-Piątek – ZnanyLekarz.pl

Adrianna Kalecińska


psychoterapia indywidualna osób dorosłych: dla osób doświadczających kryzysu, żałoby, cierpień z powodu zaburzeń nastroju, depresji, zaburzeń odżywiania, zbyt nasilonego lęku, stresu, cierpiących z powodu bólów niewiadomego pochodzenia, doświadczających trudności w relacjach z innymi, posiadających problemy ze snem.
poradnictwo psychoonkologiczne: dla osób chorych lub bliskich osoby chorującej, na każdym etapie choroby
interwencja kryzysowa: dla osób które potrzebują szybkiej doraźnej pomocy

Czytaj więcej…
Kontakt bezpośredni: +48 509 027 083

Adrianna Kalecińska – ZnanyLekarz.pl

Dżesika Martyniuk


Terapia dzieci i młodzieży: pomagam w takich trudnościach jak agresja, zaniżona samoocena, zaburzenia lękowe, zaburzenia nastroju, trudności w relacjach społecznych czy ADHD
Konsultacje dla rodziców: pomagam w każdym problemie, który może mieć wpływ na rozwój dziecka/ nastolatka, oferuję wsparcie w sytuacjach kryzysowych, związanych np. z rozwodem, stratą
Terapia młodych dorosłych: pomagam lepiej rozumieć siebie, oferuję pomoc w przypadku zaburzeń lękowych, nastroju, trudności w relacjach z innymi czy zaniżonej samooceny

Czytaj więcej…
Kontakt bezpośredni: +48 501 410 253

Dżesika Martyniuk – ZnanyLekarz.pl

Sylwia Krzemińska


–  psychoterapia indywidualna osób dorosłych oraz młodzieży znajdująca zastosowanie w leczeniu zaburzeń lękowych, depresyjnych, psychosomatycznych oraz w problemach dotyczących braku kontroli emocji, niepowodzeń w nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji intymnych, konfliktów w związkach, braku stabilności w relacjach interpersonalnych, niepowodzeń w pracy zawodowej, poczucia niskiej wartości, nieadekwatności, pustki i samotności.
interwencja kryzysowa, w której pomoc psychologiczna udzielana jest w sytuacji kryzysu i silnego stresu, spowodowanego najczęściej zmianą życiową, osobistym przełomem lub przykrym zdarzeniem losowym.

Czytaj więcej…
Kontakt bezpośredni: +48 607 184 921

Julia Łońska-Vargiu


– terapia dzieci i młodzieży:diagnozowanie trudności rozwojowych i szkolnych, wsparcie w sytuacjach trudnych i kryzysowych (trudności szkolne, kontakty z rówieśnikami, problemy emocjonalne, rozwód rodziców), pomoc w radzeniu sobie ze stresem, praca nad samooceną, relacjami społecznymi oraz konfliktami w relacjach z bliskimi
poradnictwo dla rodziców: poradnictwo psychologiczne rozwijające kompetencje wychowawcze rodziców, mentoring rodziców, wsparcie w sytuacjach kryzysowych
– wsparcie osób dorosłych: wsparcie w kryzysie, praca nad poprawą relacji z bliskimi, pomoc w budowaniu poczucia własnej wartości, rozwiązywanie różnych problemów psychicznych (w tym trudności z podejmowaniem decyzji, problemów o charakterze emocjonalnym, samotności, poczucia pustki), wspieranie rozwoju i poprawy jakości życia
Pracuje również w języku rosyjskim / Психологическая помощь и поддержка для русскоговорящих, в том числе детей. 

Czytaj więcej…
Kontakt bezpośredni: +48 508 767 096

Małgorzata Suracka-Bidermann


– terapia osób dorosłych: borykających się z trudnymi sytuacjami, odnajdowanie istoty zgłaszanego problemu w oparciu o kontekst sytuacyjny oraz doświadczenia osoby, odnajdowanie dysfunkcyjnych schematów i przekonań, pomoc przy wprowadzaniu zmian w życiu
– terapia młodzieży i młodych dorosłych: rozpoznaniu specyfiki trudności przejawianych przez dziecko/nastolatka, towarzyszenie w rozumieniu swojej sytuacji i przeżywaniu emocji, pomoc w znajdowaniu konstruktywnych rozwiązań, poszukiwanie wartości, wspierania w trudnościach szkolnych i rodzinnych,
poradnictwo i terapia seksuologiczna: diagnoza, edukacja z zakresu seksualności człowieka, odkrywanie mechanizmów dysfunkcji seksualnych, planowanie odpowiednich interwencji terapeutycznych.

Czytaj więcej…
Kontakt bezpośredni: +48 533 091 444

Martin Steyer


– Psycholog i psychoterapeuta poznawczo-behawioralny.
Terapia indywidualna osób dorosłych zmagających się z trudnościami życiowymi (obniżony nastrój, lęki, trudności w radzeniu sobie ze stresem i frustracją, problemy w relacjach)


Czytaj więcej…
Kontakt bezpośredni: +48 577 789 703

Monika Domska-Brzozowska


– terapia dzieci i młodzieży: z trudnościami emocjonalnymi, adaptacyjnymi, zaburzeniami odżywiania oraz diagnozowanie w kierunku ADHD i zaburzeń zachowania
– terapia rodzin: poradnictwo dla rodziców, praca z parami, mediacje rodzinne
– terapia osób dorosłych: wspieranie w trudnościach, interwencja kryzysowa

Czytaj więcej…
Kontakt bezpośredni: +48 603 112 248

Iwona Remiszewska


– Psycholog i psychoterapeuta w ujęciu Gestalt.
Terapia osób dorosyłych z zmagających się z trudnościami emocjonalnymi (lęk, niepokój, depresja), poczuciem niskiej wartości, znajdujących się pod wpływem chronicznego stresu oraz napięcia, którzy znaleźli się w sytuacji kryzysowej
– Terapia dla osób, których objawy somatyczne nie dają potwierdzenia w diagnozie medycznej


Czytaj więcej…
Kontakt bezpośredni: +48 698 756 073

Alicja Leda


–  Terapia osób dorosłych oraz młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem obszaru regulacji emocji poprzez zastosowanie metody Somatic Experiencing
Terapia uzależnień od substancji oraz behawioralnych
w oparciu o podejście Internal Family System (System Wewnętrznej Rodziny)

I also work with English-speaking clients.
I help people perceive and experience themselves with greater interest and compassion.


Czytaj więcej…
Kontakt bezpośredni: +48 781 009 889

Aneta Pawłowska


– Mediator sądowy wpisany na listę stałych Mediatorów Sądowych prowadzoną przy Sądzie Okręgowym w Poznaniu.


Czytaj więcej…
Kontakt bezpośredni: +48 604 774 786

Marta Giergielewicz


– terapia młodzieży i młodych dorosłych: wspieranie nastolatków w znalezieniu odpowiednich dla nich wartości i celów; towarzyszenie w trudnościach rodzinnych i osobistych, związanych z edukacją i odnajdywaniem drogi zawodowej, pomoc w rozumieniu i przeżywaniu trudnych emocji, nauka konstruktywnych odpowiedzi na stres;
– terapia osób dorosłych: borykających się z trudnymi emocjami, zatrzymaniem w danym momencie życia, trudnościami w pogodzeniu się z sytuacją, w której się znaleźli, odreagowaniem sytuacji kryzysowej, chcących rozeznać się w swoich potrzebach, będących w sytuacji podejmowania życiowych decyzji;
– konsultacje dla osób z problemami zdrowotnymi nieuzasadnionymi przez lekarzy: towarzyszenie w rozumieniu swojej sytuacji, znajdowaniu konstruktywnych dla siebie reakcji na stres i regulowaniu emocji.

Czytaj więcej…
Kontakt bezpośredni: +48 691 128 393

Anna Olejniczakterapia indywidualna osób dorosłych: z zaburzeniami osobowości, szukających odpowiedzi na pytania na temat  samotności, pustki, izolacji społecznej;
interwencja kryzysowa: w przypadku nagłych niespodziewanych traumatycznych sytuacji;
terapia grupowa dla osób dorosłych: dla ludzi szukających poczucia bezpieczeństwa, przynależności do określonego kręgu osób oraz akceptacji czy ponownego włączenie się do życia społecznego.

Czytaj więcej…
Kontakt bezpośredni: +48 607 772 961