Konsultacje i porady psychologiczne

Pracownia psychologiczna Lorem Lab | Psychologia Poznań

Konsultacje psychologiczne to z reguły jedno do trzech spotkań z psychologiem, którego celem jest diagnoza zgłaszanego problemu, propozycja optymalnej formy i kierunku udzielenie pomocy pomocy. Konsultacje pomagają zorientować się, czy i jaka forma pomocy profesjonalnej jest potrzebna.

Konsultacje psychologiczne prowadzimy z myślą o tych którzy znajdują się w trudnym momencie życia lub nie mają możliwości otrzymania wsparcia, którego wymaga sytuacja.

Zapraszamy na konsultacje, aby:

  • przekonać się, czy i jaka forma pomocy profesjonalnej mogłaby Państwu się przydać;
  • zasięgnąć jednorazowego wsparcia psychologa, które może pomóc podjąć dalsze decyzje;
  • nawiązać kontakt terapeutyczny zapobiegający rozwojowi Państwa trudności.

“Jedną z największych barier w związkach z ludźmi jest znaczenie kulturowe, które kładziemy na “zrobię to sam”. Jakoś sprowadziliśmy osiąganie sukcesu do tego, że nie potrzebujemy nikogo. Wielu z nas jest gotowych udzielać pomocy, ale bardzo niechętnie sięgamy po pomoc, gdy jej potrzebujemy. To tak, jakbyśmy podzielili świat na “tych, co potrzebują pomocy” i “tych, którzy jej potrzebują”. Prawda jest taka, że wszyscy mieścimy się w obu kategoriach”.

Brene Brown, „Dary niedoskonałości”

Rozważania na rozstaju – poradnictwo dla par niezdecydowanych co do przyszłości związku

Wykorzystujemy metodę opracowaną na jednym z amerykańskich uniwersytetów, ułatwiającą proces podjęcia decyzji osobom, które utknęły w rozważaniach co do przyszłości związku małżeńskiego lub partnerskiego. To forma pomocy z myślą o tych, którzy zmagają się z dwoma sprzecznymi nastawieniami partnerów do relacji i ambiwalencją, czyli takimi emocjami, które utrudniają szukania rozwiązań potrzebnych w takiej sytuacji. 

William J. Doherty, amerykański terapeuta rodzinny i profesor Uniwersytetu w Minnesocie, stworzył tzw. discernment counselling czyli sposób pracy z parami wahającymi się co do przyszłości swojej relacji. Ta forma poradnictwa nie jest psychoterapią ani rodzajem coachingu. Nazwaliśmy ją po polsku Rozważania na Rozstaju, aby uchwycić specyficzny moment, w którym znajdują się partnerzy: wahania co do rozstania.

Ta forma poradnictwa ma na celu uzyskanie większej pewności i jasności co do przyszłości i kierunku, w którym podąża związek, na podstawie głębszego zrozumienia co się dzieje w chwili obecnej.

To wnikliwe rozważania dotyczące emocji, oczekiwań i trudności obu stron, które mają ułatwić proces podjęcia decyzji o przyszłości rodziny lub pary.

Pomaga parom, w których jeden z partnerów chce pozostać w związku, a drugi chce go opuścić. Odbywa się w trybie maksymalnie 5 sesji, w których uczestniczą partnerzy i to oni decydują ostatecznie o ilości spotkań, które są im potrzebne do podjęcia decyzji. Ich wynikiem ma być obranie jednej z trzech ścieżek: rozstanie (w tym separacja, rozwód), rozpoczęcie terapii par lub pozostanie przy dotychczasowych rozwiązaniach.

Porady przedmałżeńskie

Spędzamy dużo czasu na przygotowaniach do ślubu, ostrożnie wybierając strój, kwiaty czy miejsce ceremonii. Jednak sam ślub to często początek długiej drogi, w której para napotka sporo kłopotów natury nie tylko praktycznej, ale też psychologicznej.

Im lepiej rozumiemy siebie i nas jako parę, tym łatwiej można sprostać różnym trudnościom, które są nieuniknione po drodze. Zaplanowane sesje pozwolą obu stronom spojrzeć w przeszłość, zastanowić się, jaką dynamikę mogą wnieść w związek i jakie strategie radzenia sobie ze stresem są najbardziej odpowiednie na nowej drodze życia we dwójkę.

Proponujemy od 3 do 5 spotkań przeznaczonych na pogłębioną refleksję w trakcie przygotowań przedślubnych.