Sylwia Krzemińska

Pracownia psychologiczna Lorem Lab | Psychologia Poznań

Sylwia Krzemińska

Jest psychologiem i psychoterapeutą.

Studia psychologiczne ukończyła na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu (specjalność „Psychologia kliniczna człowieka dorosłego”).

Pracuje w Miejskim Centrum Interwencji Kryzysowej, udzielając pomocy psychologicznej w sytuacji przemocy, problemów rodzinnych, kryzysów w związkach, utrat, żałoby oraz  objawów pojawiających się na skutek traumatycznych doświadczeń.   

Ukończyła Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym – rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

W pracy kieruje się kodeksem etycznym zawodu psychologa oraz kodeksem etycznym psychoterapeuty psychodynamicznego.  

Swoją pracę poddaje regularnej superwizji, konsultując procesy terapeutyczne z certyfikowanym superwizorem.

Uczestniczy w licznych szkoleniach i konferencjach z zakresu pomocy psychologicznej, psychoterapii i psychopatologii.

Sylwia o swojej pracy:

Wierzę, że wnikliwe zrozumienie problemów pozwala samodzielnie je rozwiązywać, pomaga w  dokonywaniu  wyborów i podejmowaniu decyzji. Moim zadaniem jest aktywne towarzyszenie w podążaniu tą drogą.
Pomoc przeze mnie oferowana nie polega na dawaniu bezpośrednich rad i wytyczaniu dróg postępowania. Pomagam Pacjentom zrozumieć ich wewnętrzny świat,  interakcje z innymi oraz sytuacje życiowe.
Szanuję indywidualne wybory, wspieram autonomię i świadome funkcjonowanie.

Oferuję:

–  psychoterapia indywidualna osób dorosłych oraz młodzieży znajdująca zastosowanie w  leczeniu  zaburzeń  lękowych, depresyjnych, psychosomatycznych oraz w problemach dotyczących braku  kontroli emocji, niepowodzeń w nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji intymnych, konfliktów  w związkach,  braku stabilności w relacjach  interpersonalnych, niepowodzeń w pracy zawodowej, poczucia niskiej wartości, nieadekwatności, pustki i samotności.

interwencja kryzysowa w której pomoc psychologiczna udzielana jest w sytuacji kryzysu i silnego stresu, spowodowanego najczęściej zmianą życiową, osobistym przełomem  lub przykrym zdarzeniem losowym.

Do zdarzeń mogących wywołać kryzys psychologiczny należą m.in. narodziny dziecka,  rozwód, zdrada partnerska, porzucenie, utrata pracy, sprawności, doświadczenie przemocy, przejście na emeryturę,  choroba, wypadek, śmierć bliskiej osoby.Skontaktuj się ze mną pod numerem telefonu +48 607 184 921, e-mailem: napisz@psycholog-sylwia.pl