Monika Domska – Brzozowska

Pracownia psychologiczna Lorem Lab | Psychologia Poznań

Monika Domska-Brzozowska

psycholog kliniczny, wykładowca akademicki, mediator rodzinny przy Sądzie Okręgowym w Poznaniu. W pracy zawodowej zajmuje się diagnozą i terapią dzieci i młodzieży, a także terapią par i rodzin. Prowadzi mediacje rodzinne. Od ponad 20 lat pracuje w poradni psychologiczno – pedagogicznej. Prowadzi szkolenia dla nauczycieli i warsztaty dla rodziców. Przez 10 lat pracowała jako terapeuta w przedszkolu integracyjnych z dziećmi niepełnosprawnymi oraz w Ośrodku Terapii Uzależnień w Poznaniu. Obecnie przyjmuje pacjentów także w ramach CM Diagnosis oraz Poradni Zdrowia Psychicznego „Termedica” w Poznaniu. Współpracuje z Fundacją „Dziecko w Centrum” w Poznaniu. Wykłada na Uniewrsytecie Humanistycznospołecznym SWPS. Prowadzi zajęcia w ramach studiów podyplomowych „Psychologia Dziecka”.
Absolwentka psychologii UAM w Poznaniu, posiada Certyfikat Praktyka NLP, ukończyła Studium Pomocy Psychologicznej w Instytucie Psychologii Zdrowia PTP w Warszawie oraz kurs z zakresu terapii systemowej indywidualnej i rodzinnej przy Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej, a także szkolenie z zakresu mediacji rodzinnych oraz kompleksowe szkolenia w Centrum CBT w Warszawie w zakresie diagnozy i terapii dzieci z zespołem ADHD oraz zaburzeniami zachowania. Posiada specjalizację pierwszego stopnia z psychologii klinicznej. Uczestniczy w stałej grupie superwizyjnej w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej. Za swój dorobek zawodowy została nagrodzona Nagrodą Prezydenta Miasta Poznania.

Zakres oferowanej przeze mnie pomocy to:

  • konsultacje dla rodziców i opiekunów,
  • kompleksowa diagnoza rozwoju poznawczego i emocjonalno – społecznego dzieci i młodzieży,
  • terapia dzieci i młodzieży z zaburzeniami emocjonalnymi, trudnościami adaptacyjnymi, zaburzeniami odżywiania, ADHD i zaburzeniami zachowania
  • praca z parami,
  • systemowa terapia rodzin,
  • mediacje rodzinne,
  • terapia indywidualna osób dorosłych,
  • interwencja kryzysowa dla osób potrzebujących wsparcia oraz szybkiej doraźnej pomocy psychologicznej

Skontaktuj się ze mną pod numerem telefonu +48 603 112 248, e-mailem: monika_brzozowska@gazeta.pl