Dr Sonia Dzierzyńska-Breś

Pracownia psychologiczna Lorem Lab | Psychologia Poznań

Dr Sonia Dzierzyńska-Breś

W 2016 roku uzyskała stopień doktora nauk społecznych w zakresie pedagogiki. Od ponad 10 lat bada, analizuje oraz angażuje się w pracę z rodzinami w kryzysie. Swoją pracę doktorską w całości poświęciła temu zagadnieniu. Dba o rozwój umiejętności zawodowych uczestnicząc w warsztatach specjalistycznych, konferencjach oraz doświadczeniach własnych. W trosce o jakoś oferowanego wsparcia swoją pracę poddaje regularnej superwizji. Aktualnie kontynuuje edukację psychoterapeutyczną w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej, którego jest członkiem. Ukończyła studia podyplomowe na SWPS Poznań w zakresie coachingu. Jako pracownik badawczo- dydaktyczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu pomaga kształcić przyszłych pedagogów, dzieląc się z nimi wiedzą i umiejętnościami. Ma doświadczenie w pracy profilaktycznej z dziećmi i młodzieżą. Prowadziła liczne warsztaty dla nauczycieli, wspierając ich w budowaniu relacji z uczniami i ich rodzicami.

Pracuje w nurcie systemowym z powodzeniem łącząc go z metodami opartymi na dowodach naukowych, czyli z takimi, które przynoszą efekty.

W mojej pracy istotnym elementem jest stworzenie bezpiecznej atmosfery, pełnej zaufania i zrozumienia. Uważam, że relacja terapeutyczna zbudowana na takich podstawach pozwala osobom w kryzysie znaleźć odpowiedzi na nurtujące ich pytania i przyczynia się do zmiany, której tak szukają. Dostrzegam człowieka, a nie tylko trudność, czy problem z którym do mnie przychodzi. Jako pracownik naukowy cenię sobie łączenie teorii i praktyki, a praca wykładowcy motywuje mnie do ciągłych poszukiwań i doskonalenia warsztatu. Swoją drogę zawodową psychoterapeuty często porównuje do wędrówki. Zawsze wspólnie z klientem, niezależnie od tego czy to osoba indywidualna czy rodzina szukam tej drogi, która będzie dla niego jak najlepsza i doprowadzi do obranego celu, zgodnego z wartościami i zasobami, które są dla niego ważne.

Zapraszam osoby zainteresowane:

  • terapią indywidualną osób dorosłych.

Wspieram osoby dorosłe, które zmagają się z trudną lub kryzysową sytuacją. Czują się wypalone, zestresowane, mają problemy emocjonalne, towarzyszy im lęk lub trudności z podjęciem decyzji. Potrzebują lub szukają zmiany w sytuacji rodzinnej lub zawodowej. Pomagam klientom w rozwoju własnym, zrozumieniu wzorców relacji i schematów poznawczych, którymi posługują się na co dzień, tak by mogli ruszyć dalej w obranym przez siebie kierunku.

  • terapia indywidualna młodzieży.

Zgadzam się ze stwierdzeniem, że do plecaka szkolnego młody człowiek wkłada coś więcej, niż tylko przybory i podręczniki. Dlatego w pracy z młodzieżą niezbędnym elementem jest dla mnie budowanie ich poczucia własnej wartości i sprawczości. Pracuję z nastolatkami mającymi trudności szkolne, problemy w relacjach społecznych oraz zaburzenia zachowania.

  • terapią rodzin

Towarzyszę rodzinom zmagającym się z trudnymi sytuacjami, które przyczyniły się do wystąpienia kryzysu rodzinnego (np. konflikt rodzinny, rozwód, pojawienie się nowego członka rodziny, problemy wychowawcze, zmiana warunków życiowych itp.). Wszelkie nierozwiązane problemy mogą uwidaczniać się nie tylko w zachowaniu dzieci, ale również w zachowaniu ich opiekunów. Pokazuję jak można zmieniać rodzinne wzorce relacyjne i komunikacyjne by być dla siebie wzajemnym wsparciem i budować bezpieczną rodzinną więź oraz wspólnie za pomocą porozumienia rozwiązywać problemy.

  • terapią par.

Pomagam parom, które chciałyby rozwijać swoje bliskie relacje i usprawnić komunikację oraz tym, które przeżywają kryzys w swoim związku. Zarówno kryzys spowodowany naturalnym cyklem życia rodziny (narodziny dziecka, małżeństwo, starzenie się rodziny, wyprowadzka dzieci, itp.) oraz ten związany z  trudną, czy nieoczekiwaną sytuacją (utrata pracy, zmiana miejsca zamieszkania, choroba, zazdrość itp.)

  • coachingiem indywidualnym i rodzicielskim

Wspieram rodziców, którzy chcą rozwijać kompetencje wychowawcze. Pokazuje im jak mogą wykorzystywać swoje mocne strony w roli rodzica. Razem z nimi szukam jak najlepszego dla nich i ich dziecka sposobu na tworzenie pełnej miłości i troski relacji. Pomagam również osobom indywidualnym, które chcą się rozwijać zarówno w sferze prywatnej, jak i zawodowej.

Zapraszam do kontaktu: 605 355 213

sonia.dzierzynska@gmail.com