Szkolenie – warsztat „Praca z klientem transpłciowym”

Pracownia psychologiczna Lorem Lab | Psychologia Poznań

Szkolenie – warsztat „Praca z klientem transpłciowym”

Adresaci:

Warsztat jest przeznaczony dla osób pracujących pomocowo (np. terapia, wsparcie psychologiczne, pomoc społeczna), studentów i studentek psychologii, pedagogiki oraz dla osób planujących pracę w obszarze wsparcia psychologicznego. Na szkolenie zapraszamy osoby pragnące rozwijać się zawodowo i poszerzać wiedzę.

Zajęcia będą prowadzone metodami aktywnymi z elementami wykładowymi i filmowymi. Osoby uczestniczące dostaną materiały dotyczące zajęć.

Cel warsztatów:

 • Zwiększenie świadomości i potrzeby korzystania z odpowiedniego języka i terminologii w kontekście pracy z osobami transpłciowymi,
 • Wskazanie na specyfikę kontekstu życiowego i sytuacji osób transpłciowych w Polsce,
 • Wskazanie i przybliżenie, jak oddziaływuje proces stygmatyzacji i stresu mniejszościowego na zdrowie psychiczne,
 • wpływ opisanych mechanizmów na postawy osób świadczących pomoc psychologiczną osobom transpłciowym,
 • Najnowsze standardy w pracy pomocowej z osobami transpłciowymi,
 • Zwiększenie wiedzy pozwalającej na lepsze zrozumienie kontekstu życiowego oraz specyficznych potrzeb psychologicznych u osób transpłciowych, zgłaszających się po wsparcie i pomoc psychologiczną,
 • zwiększenie wiedzy na temat specyfiki procesu i najczęstszych trudności związanych z udzielaniem pomocy psychologicznej osobom transpłciowym
 • kwestie etyczne i prawne związane z pomocą psychologiczną osobom transpłciowym
 • superwizja przypadków,

Informacje organizacyjne

– Termin: 22.09.2019r (niedziela).
– Warsztat trwa 9 godzin zegarowych i prowadzone jest w grupie liczącej do 10 osób. (w godzinach 9-18).
– Osoby uczestniczące otrzymają zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu.

– W trakcie szkolenia organizator zapewnia napoje i drobne przekąski.

Organizatorzy i Osoby prowadzące
Anna Maria Szymkowiak- Prezeska Fundacji Akceptacja. W swoim dorobku ma kilka książek, występów w filmach dokumentalnych i wywiadach prasowych. Na co dzień koordynatorka i instruktorka Wolontariatu Pierwszej Pomocy Przedmedycznej prowadzonego przez Fundację Akceptacja.
Jest autorką m. in. książek:

„Jestem kim jestem”

„Lukrecja w ciele Krzyśka”

„Ostatni rozdział”

Izabela Nowak:

psycholożka i psychoterapeutka w trakcie certyfikacji. Wspierająca osoby wykluczone społecznie w projekcie domów treningowych prowadzonych przez Fundację Inicjowania Rozwoju Społecznego. Na co dzień, prowadząca warsztaty z umiejętności społecznych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Poznaniu.

Plan szkolenia:

9.00-10.15 przywitanie, zapoznanie z tematyką

10.15-10.30 przerwa 

10.30 – 12.00 problematyka transpłciowości w Polsce 

12.00 – 13.30 przerwa 

13.30- 15.00 wsparcie i pomoc psychologiczna klienta transpłciowego 

15.00 – 15.15 przerwa 

15.15- 16.30 superwizja przypadków 

16.30- 16.45 przerwa 

16.45-18.00 pytania uczestników 


Termin: 22.09.2019 r. (niedziela), godz. 9:00 – 18.00

Miejsce: Pracownia psychologiczna LoremLab, ul. Libelta 24/5, 61 – 707 Poznań

Koszt szkolenia: 300 PLN

Zgłoszenia (na załączonym formularzu), proszę przesyłać na adres mailowy : i.nowak@loremlab.pl do dnia 18.09.2019 r.

*Rezygnacja ze szkolenia:

 • w szkoleniu na 7 lub więcej dni przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia nie pociąga za sobą żadnych obciążeń finansowych, pod warunkiem przesłania informacji o rezygnacji z udziału w szkoleniu na adres poczty elektronicznej na adres i.nowak@loremlab.pl Decydująca jest data wpływu oświadczenia o rezygnacji. W takim przypadku uczestnikowi (w przypadku zgłoszeń od osób fizycznych) lub firmie (w przypadku osób prawnych) przysługuje zwrot wcześniej uiszczonej płatności w całości. Uczestnik jest zobowiązany do sprawdzenia skuteczności złożenia rezygnacji i uzyskania potwierdzenia złożenia rezygnacji u organizatora , pod numerem telefonu 602 447 420
 • w okresie krótszym niż 7 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia pociąga za sobą obciążenia finansowe w pełnej kwocie. Organizatorowi szkolenia przysługuje prawo zatrzymania całej otrzymanej wpłaty.
 • dopuszczalna jest zmiana Uczestnika szkolenia przez Uczestnika dotychczas zgłoszonego i jest ona nieodpłatna. W takiej sytuacji Uczestnik ma obowiązek powiadomić o tym Organizatora niezwłocznie, najpóźniej na 3 dni przed dniem rozpoczęcia szkolenia i dokonać nowego zgłoszenia. Do nowego Uczestnika (zgłoszonego w miejsce rezygnującego).

 

Dodaj komentarz